<thead id="df1p7"><var id="df1p7"><output id="df1p7"></output></var></thead>
  <address id="df1p7"></address>

<sub id="df1p7"><var id="df1p7"><ins id="df1p7"></ins></var></sub>

  <thead id="df1p7"></thead>

<sub id="df1p7"><listing id="df1p7"></listing></sub>

   <sub id="df1p7"><dfn id="df1p7"></dfn></sub>

    <address id="df1p7"></address>

    <sub id="df1p7"><var id="df1p7"></var></sub><form id="df1p7"><dfn id="df1p7"></dfn></form>
    <sub id="df1p7"></sub>

       <address id="df1p7"><var id="df1p7"></var></address>

       <form id="df1p7"></form>

        <address id="df1p7"><var id="df1p7"><ins id="df1p7"></ins></var></address><address id="df1p7"><dfn id="df1p7"><mark id="df1p7"></mark></dfn></address>
        范文资料网>书稿范文>赏析>《《代白头吟》原文及赏析

        《代白头吟》原文及赏析

        时间:2021-09-06 16:32:35 赏析 我要投稿

        《代白头吟》原文及赏析

         代白头吟

         朝代:南北朝

         作者:鲍照

         原文:

         直如朱丝绳,清如玉壶冰。何惭宿昔意,猜恨坐相仍。

         人情贱恩旧,世义逐衰兴。毫发一为瑕,丘山不可胜。

         食苗实硕鼠,点白信苍蝇。凫鹄远成美,薪刍前见凌。

         申黜褒女进,班去赵姬升。周王日沦惑,汉帝益嗟称。

         心赏犹难恃,貌恭岂易凭。古来共如此,非君独抚膺。

         译文

         志士如红色的丝绳那样正直,如玉壶冰那样高洁清廉。怎奈惭愧的是自己以前的意气都已经消散,只有无限的遗憾不断跟随着自己。人们多不念旧恩,世情就是这样,一旦你衰败,没人会帮扶你。人在失势以后,即使只有那么一丝一毫的缺点,哪怕足有火如丘山那样的功绩,也不能被容。那些小人就像食莳的硕鼠一样卑鄙,他们蝇营狗茍,像苍蝇那样巧于辞令,妄进谗言。野鸭有五种美德,但仍被宰杀,黄鹄有害无益,却因一举千里,被视为珍禽。帝王用人就像堆柴草一样,不辨忠信,后来者居上。这真让人痛心!周幽王因为宠爱褒姒而废掉了申后,汉成帝因宠爱赵飞燕而疏远了班婕妤。周幽王日益昏惑,汉成帝做的事情也令人叹息不已。心中赞赏的人都难以自恃,难以保全,更何况那些外表恭敬的人呢?他们没有什么可以凭借的。宠疏自古以来都是这样,不是唯独你这样的志士才抚胸叹息,感到无限愤慨!

         注释

         瑕:玉上的瑕疵,斑点。

         硕鼠:大老鼠。

         凫鹄(hú):野鸭和黄鹄。

         薪刍:柴草。这里是说君王用人好像堆柴草,后来者居上。

         褒女:即褒姒,周幽王因为宠爱她而废掉了申后。

         班:班婕妤,汉成帝的妃子。

         赵姬:即赵飞燕,汉成帝因宠爱赵飞燕而疏远班婕妤。

         沦惑:迷误。

         嗟称:叹息。

         心赏:心中赞赏,欣赏。

         貌恭岂易凭:外表恭敬的'人不可轻易相信。

         抚膺:抚胸叹息以表示愤慨。

         鉴赏

         这首诗是诗人的不平之声,写正直之士清如玉壶,但却不能容于世。诗的开首,连用两个比喻,说明自己的正直、高洁。“何惭”二句承上而言,说自己清白正直仍一如往昔,却无端受到接连不断的猜忌怨恨。以上四句写一位高洁的女子的不幸,有自喻之意。“人情”八句,是由不幸遭遇引发的感慨。人情世故,总是好新弃旧;谤议纷纭,总是向着被遗弃的弱者。稍有一丝不慎,比方说无意中得罪了权贵,出现一点点裂痕,便会酿成山丘般的怨恨和祸害。诗人切齿痛斥那些进谗的小人,就像食苗的硕鼠和玷白使黑的苍蝇。又悲叹明明有害的野鸭、黄鹄,却因来自远方而蒙受珍爱,言外之意还是说人情总是好新贱旧。传说春秋时田饶事鲁哀公而不被重用,便向哀公发牢骚道:鸡有许多优点,却不在您眼里,天天煮来吃,因为它易于得到;黄鹄啄食您园池中的稻粱鱼鳖却被您所看重,只为它来自远方,不易得到,让您感到稀罕。好吧,我这就离开您远走高飞了。“凫鹄远成美”就是用此典故。“薪刍前见陵”也是用典:西汉汲黯不满武帝重用新进之士,说:陛下用人好比堆积柴草,后来者居上。鲍照在这里也是说人情喜新厌旧。“申黜褒女进”六句,也是借史事发表感慨。申,指周幽王后,系申侯之女。幽王宠爱褒姒,将申后废黜。班,指汉成帝妃班倢伃。成帝后来惑于赵飞燕姐妹,倢伃被冷遇。“心赏犹难恃,貌恭岂易凭”,是说真心赏爱的,尚且难可凭恃;何况原先就是虚伪的恭敬!这两句的感慨十分深沉,将寒门下士趦趄仕途、惴惴不安的心情表现得更为充分。最后两句,又荡开一层,总结全诗:这种种令人寒心的事实,乃是自古如此,并非您一个人为之捶胸悲慨!这既像是无可奈何的宽慰,又像是绝望的哀叹:这种现象根本不可能有所改变。

        【《代白头吟》原文及赏析】相关文章:

        白头吟原文赏析09-24

        《石灰吟》原文及赏析11-20

        代别情人原文及赏析10-29

        五美吟·红拂原文及赏析09-10

        五美吟·明妃原文翻译及赏析09-10

        五美吟·明妃原文、翻译注释及赏析09-09

        代迎春花招刘郎中原文翻译及赏析09-10

        梦游天姥吟留别 / 别东鲁诸公原文及赏析11-21

        《流莺》原文及赏析12-24

        《寒食》原文及赏析12-11

        彩89